Best 500+ Love Quotes In Marathi

प्रेम हे एक असं सुंदर (Love Quotes In Marathi) आणि गूढ अनुभूती असतं, जे शब्दांतून व्यक्त करता येणं कठीण आहे. परंतु, प्रेमातील भावना, नाजूकपणा, आणि गोडवा व्यक्त करण्यासाठी मराठीतले प्रेमाचे कोट्स अत्यंत उपयुक्त ठरतात. “प्रेम म्हणजे दोन आत्म्यांचं एक होणं” किंवा “प्रेमानेच आयुष्य सुंदर होतं” अशा शब्दांतून प्रेमाची गोडी अनुभवायला मिळते. मराठी भाषेतील प्रेम कोट्स हे केवळ शब्द (Prem Quotes In Marathi) नसतात, तर ते आपल्या भावना आणि विचारांची अभिव्यक्ती असते.

“तू जवळ नसताना सुद्धा तुझी आठवण हेच माझं सर्वस्व आहे” किंवा “प्रेम हेच जीवनाचं सार आहे” असे कोट्स आपल्या प्रिय व्यक्तीला पाठवून त्यांना आपल्या प्रेमाची खोली दाखवता येते. Love Caption In Marathi अशा कोट्सने आपल्या नात्यात नवी उर्जा येते आणि आपलं प्रेम अधिक गहिरं होतं. प्रेमाच्या या [True Love Love Status Marathi] गोड भावनांना मराठी कोट्समध्ये बांधून आपल्या प्रिय व्यक्तीला पाठवणं हा एक अनमोल अनुभव आहे.

Love Quotes In Marathi

Love Caption In Marathi

Love Caption In Marathi
Love Caption In Marathi

मला आवडलेली सर्वात सुंदर परी म्हणजे तू
जगांत भारी नाही
पण माझं जग भारी करणारी आहेस तू …💗💗❣️❣️

तू माझे हृदय चोरले आहेस,
पण मी तुला ते कायमचे ठेवू देईन.

कितीही रुसलीस कितीही रागावलीस
तरी
माझं तुझ्यावरच प्रेम कधीच कमी होणार नाही.”

प्रेम म्हणजे गवताचं एक नाजूक पातं असतं,
हृदयाला हृदयाशी जोडणारं एक पवित्र नातं असतं!

“प्रेयसी लोकल सारखी असावी
नेहमी लेट येणारी
पण तिच्याशिवाय oPtiOn नसणारी.”
OnE aNd oNlY OpTiOn 🌏❣️

शब्दांत नाही सांगता येणार डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना?
अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना?

“तीच नकळत चोरून बघणं पण
मनाला ‘एकदम वेड’ लावून जात
यार….मनात प्रेमाचा बीज रुजवून जातं”..
💖💖💟💟

मन गुंतायला वेळ लागत नाही,
मन तुटायलाही वेळ लागत नाही,
वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला,
आणी तुटलेल्या मनाला सावरायला.

“तुझा हात हातात घेऊन,
तुझ्या खांद्यावर डोके ठेवून
शांत बसावं.” 💘💖

मनापासून प्रेम करणारा
कधीच वेडा नसतो कारण ते
वेड समजुन घेण्यासाठी कधीतरी
मनापासून प्रेम करावं लागतं.

“माझ्या आयुष्याची पतंग खूप उंचावर उडेल
जेव्हा ‘माझं पिल्लू’
माझी फिरकी पकडायला
‘माझ्या बरोबर’ उभी असेल”.💞🥰

प्रेमात कधीतरी टाईमपास करावा,
पण टाईमपास म्हणून कधीच प्रेम करू नये.

“तुझ्यासाठी जीव देणारे तुला खूप भेटतील
पण माझ्या सारखा जीव लावणारा
एक पण नाही मिळणार.”💞💞

तू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं,
थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझं गडगडतं.

“तु आहे म्हणून तर,
सगळं काही माझं आज आहे.”
“हे जग जरी नसलं तरी,
तुच माझ्या प्रेमाचा ताज आहे.”

तू मिळाल्यावर सुध्दा परमेश्वराचा राग आला
सुंदर दान पदरात टाकायला त्याने किती उशीर केला.

नकटे जीवनात आई वडिलानंतर
कोणावर येवढ जीवापाड प्रेम केल नव्हत
तेवढ़ मि फक्त तुझ्यावर केलं आहे..💖💖

एक क्षण लागतो कुणाला तरी हसविण्यासाठी,
एक क्षण लागतो कुणाला तरी रडविण्यासाठी,
पण एक नजर लागते कुणावर तरी प्रेम करण्यासाठी.

True Love Love Status Marathi

True Love Love Status Marathi
True Love Love Status Marathi

Dear आकाशातील चांदण्या
पण माज्याकडे रागाने बगतायत अण
मला विचारतायत आमच्यातली
एक चांदणी तूज्याकडे कशी..
🧡🤭

नको देवूस आता दुरावा,
तिरक्या नजरेने असे नको पाहूस तु.
सत्यात अवतर ग आता,
स्वप्नात नको छळूस तु.

प्रेम करायचं म्हणाल तर,
कुणाशीही जमत नाही.
मनासारख्या जोडीदारा शिवाय,
संसारात मन रमत नाही.

ह्रदय तर चोरलेस,
मन ही तुझ्यात गुंतवलेस तु.
येऊनी आयुष्यात माझ्या,
मजला आपलेसे केलेस तु.

तुच माझी रूपमती,
सर्व मैत्रिणीत
तुच सौंदर्यवती,
म्हणून केली मी
तुझ्यावर प्रीती,
कधी बनशील तु
माझी सौभाग्यवती ..
ये वेडे शोनू हे बघ,
असे काय केलेस तु.
एका समजुतदाराला,
तुझे वेड लावलेस तु.

तो चंद्र नकोय गं मला,
फक्त तुझी शीतल सावली दे..
हे जग नकोय गं मला,
फक्त तुझ्यातलं माझं जग दे..
स्वप्नं माझी खूप नाहीत गं मोठी,
पण तुझ्या स्वप्नात थोडी जागा दे..

आठवणीत नाही
सोबत तुझ्या राहायचंय
पाहिलं नाही
शेवटचं प्रेम तुझं व्हायचंय.

त्या वेडीनी प्रपोज़ पण असा केला की,
मी तिला नाही म्हणूच शकलो नाही..
मला म्हटली चल टॉस करूया,
छापा पडला तर तु माझा आणि
काटा पडला तर मी तुझी.

दिवस कसा हि जाऊ दे,
पण रात्री तिच्या सोबत जरासं
बोललं तरी रिलॅक्स वाटतं.

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे..
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे..
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे..
मग मीही अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे…..

तुझ्यासोबत घालवलेला
प्रत्येक क्षण एखाद्या
सुंदर स्वप्नासारखा आहे.

वेडया मनाला माझ्या,
तुझ्याशिवाय आता काही सुचतच नाही..
तू, तू अन फक्त तूच,
तुझ्याशिवाय दुसरे काही दिसतच नाही..
अबोल हि प्रीत माझी,
तुला का कधीच कळत नाही..
अन वेडे हे मन माझे,
तुला पाहिल्याशिवाय काही राहवतच नाही.

प्रेम करणे म्हणजे
एकमेकांकडे पाहणे नव्हे
तर एकत्र एकाच दिशेने पाहणे.

कधी इतकं प्रेम झालं काही कळलंच नाही,
कधी इतकं वेड लावलं काही कळलंच नाही,
पहिल्यांदा कधी आवडलीस हे खरंच आठवत नाही,
पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरंच राहवत नाही.

ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत नाही,
आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर जीव टाकत असते.

तिला वाटत असेल एवढा कसा बदलोय मी
अग वेडे तुटलेल्या फुलाचा रंग बदलणारंच ना..

आठवणी विसरता येतात,
पण प्रेम विसरता येत नाही.
आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर,
हात माझा धरशील ना?
सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा,
विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना?

“फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस…..”

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे.
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे.
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे.
मग मीही अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे.

मनापासून प्रेम करणारे हवे
असते कुणीतरी,
मनामधले ओळखणारे हवे
असते कुणीतरी,
मनातले सारे गुज सांगण्यासाठी
हवे असते कुणीतरी,
फुलासारखे हळुवार जपणारे
हवे असते कुणीतरी.

एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम
आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम.

माझं प्रेम,
तुझ्या अगोदरही कुणी नव्हतं.
तुझ्या नंतरही कुणी नसेल,
जो पर्यंत,
श्वासात श्वास आहे,
माझं प्रेम फक्त तुझ्यावरच असेल…..

जेव्हापासून तुझ्यावर प्रेम केलंय,
स्वत:पासून हरवत गेलोय,
तुझंच स्मरण असते फक्त,
सगळं काही विसरत गेलोय.

Prem Quotes In Marathi

Prem Quotes In Marathi
Prem Quotes In Marathi

प्रेमात भीती अन्न भीतीमध्ये प्रेम नसाव जगाची पर्वा न करता दोघांनी खुशाल एकमेकांना साथ देत जगाव

जेव्हापासून तुझ्यावर प्रेम केलंय,
मन तुझ्याचभोवती फिरते आहे,
आकाशाकडे पाहत रात्री,
स्वत:शीच उसासे भरते आहे.

तुझ्यासाठी पूर्ण जग सोडण्याची तयारी आहे माझी पण तू दुसऱ्या कोणासाठी मला सोडून नको जाऊस

खरे प्रेम तेच असते,
ज्यामध्ये दोघेही एकमेकांना
गमवायला घाबरतात.

तुझ्यापासून दूर राहने ने ही एक माझी मजबुरी आहे पण एक लक्षात ठेव तुझ्याशिवाय माझी Life अधुरी आहे

काळजी घेत जा स्वतःची
शरीर जरी तुझे असले
तरी त्यात जीव माझा आहे.

ती एकच Queen होती माझ्यासाठी जिच्यासाठी मी कविता करतो लाखो मुली आहेत जगात पण तिला खूप पेक्षा थोडी वेगळीच होती जी नशिबात नव्हती

प्रेम म्हणजे तुम्ही किती दिवस,
आठवडे किंवा महिने एकत्र
राहिलात म्हणजे प्रेम नाही,
तर तुम्ही दररोज एकमेकांवर
किती प्रेम करता म्हणजे प्रेम आहे.

दूर दूर माज्या स्वप्नामध्ये एकदा तरी चालून येशील का जग आज वेगळे असेल तुझे स्वप्नात तरी माझी होशील का

ते म्हणतात प्रेम जर खरे असेल तर,
ते परत तुमच्याकडे येते,
पण मी म्हणतो प्रेम जर खरे असेल तर,
ते आपल्याला कधीच सोडून जात नाही.

मला प्रेमात हरायचं किंवा जिंकायचं नाही फक्त तुज्यासोबत आयुष्यभर जगयाच आहे

किती प्रेम करतो तुझ्यावर,
हे तुला कधीच कळणार नाही.
माझ्याइतके प्रेम करणारा,
तुला कधीच मिळणार नाही.!

कुणी नाही रडत आयुष्यभर कुणासाठी वेळेनुसार अश्रूही कधी मारून जातात तर अगदी बदलून जातात प्रेमासारखे

मी काहीही बोलत नाही याचा अर्थ
Mi मी चुकलोय असा नाही,
मी तुझ्यासाठी शांत आहे,
कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही.

कुणावर एवढे प्रेम करू नका कि तुम्ही त्याला विसरू शकणार नाही कारण आयुष्य माणूस आणि प्रेम हे तिघेही धोकेबाज असतात

गुलाबाची नाजुक कळी आहेस तु,
चंद्राच्या गालावरची सुंदर खळी आहेस तु,
कोणासाठी काहीही असलीस तरी,
माझ्यासाठी तर माझी सुंदर परी आहेस तु.

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा सगळ्यांवर प्रेम करत राहा कारण काही लोक हृदय तोडतील तेव्हा सगळेजण हृदय जोडायला नक्की येतील

या जगात अजुन कोणितरी
तुझ्यासारखा असेलच. .
पण मला तर फक्त तु आवडतोस..
तुझ्यासारखा नाही..❣️

तू म्हणतेस तूझ एक फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे
अग वेडे कस सांगू .
तेच तर माझ्या जगण्याचा एक आधार आहे.

Love Captions For Instagram In Marathi

Love Captions For Instagram In Marathi
Love Captions For Instagram In Marathi

“माझ्या डोळ्यांची भाषा,
तुझ्या डोळ्यांनी बोलशील का.?
सावली सारखा सख्या,
माझ्या सोबत चालशील का.?”🥰😻

तुला काहीतरी सांगावं मनात ब-याचदा येऊन गेलं.
सांगणार होतो खूप काही शब्दावाचून राहून गेलं.

Feeling शिवाय Prem नाही.. ✓
Prema शिवाय тυ नाही..
आणि
тυʝнуα शिवाय мι नाहि..👩‍❤️‍👨👫

तुला पाहिलं त्याक्षणापासून,
रुपात तुझ्याच चिंब भिजून गेलो.
तुझ्याच साठी जगता जगता,
माझे जगणे मात्र विसरून गेलो.

एवढं चिडून सुद्धा ती व्यक्ती सोडुन जात नसेल तर त्या व्यक्ती येवढं प्रेम आपल्यावर कोणीच नाही करू शकत

तू गेल्यावर शब्द माझे तुझ्यासाठी
माझ्यासारखे असे काही झूरतात,
माझ्यासारखेच तुझ्यावर ते जिवापाड मरतात.

Love Captions For Instagram In Marathi

जोडीदार सुंदर नाही..
कदर करणारा असला पाहिजे ❣️👫

तू निखळ हसायचीस तेव्हा,
मनात रिमझिम बरसात व्हायची
तुझी निरागस बडबड कधी,
चेहऱ्यावर हलकसं स्मित उमटवून जायची.

आयुष्यभर साथ द्यायची कि नाही, ✓
हा निर्णय तुझा आहे..
पण मरेपर्यंत तुझी साथ देईल,
हा शब्द माझा आहे.

तुझ्यानंतर ह्या जगातील दुसरी मुलगी
जिच्यावर मी जीवापाड प्रेम करेन.
ती आपली मुलगी असेल.

Love Caption In Marathi
Love Caption In Marathi

किती छान असतात त्या मुली,
ज्या सुंदर असुन सुद्धा
Attitude नाही दाखवत.💗💗

शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते तर,
अश्रूंची गरज भासलीचं नसती.. सर्व काही शब्दांत
सांगता आले असते तर,
भावनाची किंमतचं उरली नसती.

“तुझ्याशिवाय माझ्या जीवनात कुणी नसावे,
मी स्वतःला हरवुन जाईन तुझ्यात,
एवढे तुझे माझ्यावर प्रेम असावे.”
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

तुझ्यावर रुसणं, तुझ्यावर रागावणं,
मला कधी जमलंच नाही, कारण,
तुझ्याशिवाय माझ मनं,
दुसऱ्‍या कुणात रमलेच नाही.

अजूनही जीवन जगत आहे,
कारण माझा श्वास आहे तू,
तू जरी माझी नसलीस तरी,
माझं पहिलं प्रेम आहे तू.

तुझ्यावरचे प्रेम व्यक्त करणे मला काही जमत नाही,
तुझ्या आठवणी शिवाय, मन मात्र कशात रमत नाही.

घडलेल्या गोष्टी मागे ठेवून,
जरा जगून बघ माझ्यासाठी,
माझे प्रेम हे नेहमी असेच राहील मनापासून.
फक्त तुझ्यासाठी!

तुझ्यासाठी आणलेले गुलाबच
लाल फुल माझ्या हातातच राहिले
कारण दुसऱ्या कुणी दिलेलं
गुलाबच लाल फुल तुझ्या हातात पाहिलं.

किती प्रेम करतो तुझ्यावर
हे तुला कधीच कळणार नाही..
माझ्याइतके प्रेम करणारा
तुला कधीच मिळणार नाही..!💟💟

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो,
अजूनही बहरत आहे.
शेवटच्या क्षणापर्यंत,
मी फक्त तुझीच आहे.

Prem Shayari Marathi

Prem Shayari Marathi
Prem Shayari Marathi

प्रेम हे होत नसतं,
प्रेम हे करावं लागतं,
आपलं असं कुणी नसतं,
आपलंस करावं लागतं.

ते म्हणतात प्रेम जर खरे असेल तर,
ते परत तुमच्याकडे येते,
पण मी म्हणतो प्रेम जर खरे असेल तर,
ते आपल्याला कधीच सोडून जात नाही.

नदीला या काठ दे..
वाटेला माझ्या वाट दे..
अडकलाय गं तुझ्यात जीव माझा,
आता फक्त आयुष्यभराची साथ दे.

तुझ्या प्रेमात मी इतका हरवलोय
की मलाच मी सापडत नाही,
एकटा शोधावा म्हटल
पण तुझ्याशिवाय काहीच सापडत नाही.

खरं तर मी तुला लहाणपणीच
मागायला पाहीजे होतं गं !
कारण, थोडा वेळ रडलो की
घरचे जे पाहीजे ते,
आणून तरी देत होते.

ह्या हृदयालाच माहिती आहे
माझ्या प्रेमाची स्थिती,
कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,
तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.

मी काहीही बोलत नाही याचा अर्थ
Mi मी चुकलोय असा नाही,
मी तुझ्यासाठी शांत आहे,
कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही.

कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक क्षणाला नक्कीच मोल असतं.

Prem Shayari Marathi

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,
सुटता सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून जायचं तुला,
पण तुझ्यावाचून जगणं ही जमेना…

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते.

वेडा होतो तुझ्या मिठीत,
यात माझा काय गुन्हा..
तू आहेसच एवढी गोड म्हणून,
ओठांशी लावतो पुन्हा पुन्हा…..

शिंपल्याचा शो पीस नको
जीव अडकला मोत्यात.

कधी येईल तो दिवस तु एका
क्षणात समोर ‪येशील आणि,
म्हणशील मी ‪‎
तुझ्याशिवाय जगुच ‪शकत नाही…

कातर वेळचा गार वारा,
तुझी स्मृती घेऊन भेटतो,
मिट्ट काळोख येता गारवा,
पाऊस अलगद मनात दाटतो

आवडेल मला,
तुझ्यासोबत आयुष्यभर रहायला.
हात तुझा हातात घेऊन,
डोळ्यात तुझ्या पहायला.

किती छान वाटतं ना,
जेव्हा कोणी तरी म्हणतं,
स्वतःची काळजी घे Please माझ्यासाठी.

गप्पच रहावसं वाटतं,
तुझ्याजवळ बसल्यावर,
वाटतं तू सगळं ओळखावंस,
मी नुसतं हसल्यावर.

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

आई म्हणते,
मी झोपेत सारखा हसत असतो.,
आता कसे सांगु तिला की स्वप्नात,
मी तिच्या सुनेला पाहत असतो.

तुझ्या आयुष्यात माझी जागा,
घेणारे लाखो तुला भेटतील..
पण, माझ्या आयुष्यात तुझी जागा घेणारी,
फक्त तू एकटीच असशील.

प्रेम म्हणजे,
नजरेतुन हृदयापर्यंतचा एक गोड प्रवास..
प्रेम म्हणजे,
दोन जीव, दोन हृदय, पण, एकच श्वास !

Prem Shayari Marathi

तू रोज माझ्या समोरुन जातेस,
पण हिम्मत होत नाही बोलण्याची,
मनात तू आहेस खरी पण
भिती वाटते आय लव्ह यू म्हणण्याची.

घडलेल्या गोष्टी मागे ठेवून,
जरा जगून बघ माझ्यासाठी,
माझे प्रेम हे नेहमी असेच राहील मनापासून.
फक्त तुझ्यासाठी!

तुझ्यात गुंतते तुझ्यात रमते,
सतत स्वतःला तुझ्यातच पाहते,
तुझी ती प्रेमळ नजर,
माझ्याकडे पाहून मला सारखी खुणावते,
आणि पुन्हा नव्याने तुझ्या प्रेमात पाडते.

Romantic Shayari Marathi

Romantic Shayari Marathi
Romantic Shayari Marathi

तुला देण्यासाठी माझ्याकडे सोने नाही,
डायमंड नाही, आहेत ते फक्त चार शब्द,
तुझ्याशिवाय मला राहवत नाही !

प्रेम म्हणजे गवताचं एक नाजूक पातं असतं
हृदयाला हृदयाशी जोडणारं एक पवित्र नातं असतं !

अजूनही जीवन जगत आहे,
कारण माझा श्वास आहे तू,
तू जरी माझी नसलीस तरी,
माझं पहिलं प्रेम आहे तू.

अरे लाखो पाहीले आहेत GF ला
पिल्लू, शोना, जानू बोलणारे.
पण जो आपल्या GF ला “बायको”
बोलतो तो लाखात एक असतो.

एक गोष्ट मला अजूनही समजली नाही,
“त्रास” प्रेम केल्याने होतो की,
आठवण आल्याने.

प्रॆम हॆ टवटवीत दिसणाऱ्या सुंदर गुलाबासारखं असतं
पण त्याचा सुगंध अनुभवायला
प्रथम त्याच्या काटयांशी खॆळावं लागत.

प्रेम सर्वांवर करा,
पण त्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करा,
ज्याच्या हृदयात तुमच्यासाठी
तुमच्या पेक्षा जास्त प्रेम असेल.

Romantic Shayari Marathi

मलाही वाटतं
तुझ्या हातात हात घालून
तुझ्या खांद्यावर डोके ठेवून
शांत बसावं.

प्रेम हे तेव्हाच टिकते,
जेव्हा ते दोघांनाही हवे असते,
मग ते टिकवण्यासाठी
दोघे भांडतातही आणि
दोघे समजूनही घेतात.

शब्दांत नाही सांगता येणार डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना?
अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना?

आयुष्यभर साथ देणारी,
माझी सावली आहेस तु,
माझ्या डोळ्यात नेहमी राहणारे,
स्वप्न आहेस तु,
हाथ जोडून जे देवाकडे मागितलं होतं,
ते मागणं आहेस तु.

तीच नकळत चोरून बघणं
पण
मनाला एकदम वेड लावून जात
यार …….

ऐक ना रे नकटु,
मी तर Chocolate पण तुझ्याशिवाय
कोणासोबत Share करत नाहीं,
हृदय तर खूप दूरची गोष्ट आहे.

तुझ्यासाठी जीव देणारे तुला खुप भेटतील,
पण माझ्या सारखा जीव लावणारा,
एक पण नाही मिळणार.

मी काहीही बोलत नाही याचा अर्थ
Me मी चुकलोय असा नाही,
मी तुझ्यासाठी शांत आहे,
कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही.

Love Thoughts In Marathi

Love Thoughts In Marathi
Love Thoughts In Marathi

पहिलं प्रेम हे, पहिलं प्रेम असतं..
त्या पेक्षा सुंदर,
या जगात दुसरं काहीच नसतं.!

हात तुझा हातात घेऊन,डोळ्यात तुझ्या पहायला.💖💖

खरे प्रेम कधी कोणाकडून,
मागावे लागत नाही.
ते शेवटी आपल्या,
नशिबात असावं लागतं.

आवडेल मला,तुझ्यासोबत आयुष्यभर रहायला.एवढे हृदय नक्कीच आहे माझे.💓💓

सुंदर दिसण्यासाठी तु
फक्त एकच करत जा,
आरशात पाहण्याऐवजी,
माझ्या डोळ्यात पाहत जा.

आकाशाला टेकतील असे हात नाही माझे,
सगळं काही साठून ठेवतील असे डोळे नाही माझे,
पण तुझे प्रेम साठून ठेवेन

अरे लाखो पाहीले आहेत GF ला ✓
पिल्लू, शोना, जानू बोलणारे.
पण जो आपल्या GF ला “बायको”
बोलतो तो लाखात एक असतो.

तुझ्या मनातलं सगळं आज ना उद्या
तु मलाच सांगशील..
थोडेसे उशिराने का होईना पण,
तु सुद्धा माझ्यावरच प्रेम करशील.

किती छान वाटतं ना,
जेव्हा कोणी तरी म्हणतं,
स्वतःची काळजी घे Please माझ्यासाठी.♥️💞

तुझ्यासोबत सजवलेलं,
स्वप्नाचं घर
मी कधीही तोडणार नाही..
तु ये किंवा नको येउस,
तुझी वाट पाहणं सोडणार नाही.

कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक क्षणाला नक्कीच मोल असतं.😘🤗💝🥰🙈

आपण ज्याच्यावर,
मनापासून, जीवापाड खरं
प्रेम करतो,
खरं तर त्याच व्यक्तीला,
विसरणं खुप अवघड जातं.

Love Thoughts In Marathi

प्रेम हे होत नसतं,
प्रेम हे करावं लागतं,
आपलं असं कुणी नसतं,
आपलंस करावं लागतं.♥️🙈

काही नको मला फक्त तुझी साथ हवी,
माझ्या आयुष्यात येण्याची तुझी आस हवी,
केलेस प्रेम माझ्यावर तर ते आयुष्यभर
निभवण्याची तुझी जिद्द हवी.

तुझं हे एक बरं असतं,
थोडंसं रडतेस..
बाकी सारं काही
माझ्यावर सोडतेस..🤭🙈

प्रेम कधीच वाईट नसतं गं,
तरी लोक त्याला नावे ठेवतात,
आणि, नावे ठेवणारी माणसेच,
नकळत कधीतरी प्रेमात पडतात.

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते.♥️♥️

मी केले की तिनेही केलेच पाहिजे,
असे नाही..
शेवटी प्रेम हि एक भावना आहे,
व्यवहार नाही.

मी दुनिया बरोबर लढू शकतो पण,
आपल्या माणसाबरोबर नाही.
कारण,
आपल्या माणसाबरोबर मला ‘जिंकायचे’ नाही,
तर ‘जगायचे’आहे.😍🙈

माहित नाही तिच्या मध्ये,
असं काय आहे..
जेव्हा पण तिला पाहतो,
सारा राग शांत होतो.

मला तीच पाहिजे
जिला मीच पाहिजे.♥️♥️♥️♥️

अरे एकदा एक माणूस,
आपलं म्हटल्यावर करा ना,
त्याला Accept आहे तसा,
ते काय Software आहे का,
Upgrade करायला ?

प्रेम असो वा मैत्री,
जर हृदयापासून केली तर,
त्याच्याशिवाय आपण
एक मिनीट पण राहु शकत नाही.💚🤗

एकदा संधी गेली कि,
येणार नाही पुन्हा,
खरं प्रेम एकदाच होतं,
होणार नाही पुन्हा.

तू साधा आहेस पण,
खरंच माझा आहेस.🤗🤗

खरंच का कळत नाही तुला,
मी नाही राहु शकत तुझ्या विना.

ते आयुष्यच काय, ज्यात प्रेम नाही.
ते प्रेमच काय, ज्यात आठवणी नाही.
त्या आठवणीच काय, ज्यात तू नाही.
आणि, ती तूच काय, ज्यात मी नाही.💝💝

प्रेम हा असा खेळ आहे,
जीव लाऊन खेळला तर,
दोघे पण जिंकतात पण,
एकाने माघार घेतली तर,
दोघे पण हरतात.

एक गोष्ट मला अजूनही समजली नाही,
“त्रास” प्रेम केल्याने होतो की,
आठवण आल्याने.

किती छान असतात त्या मुली,
ज्या सुंदर असुन सुद्धा
Attitude नाही दाखवत.

तुझ्या डोळ्यांनी माझ्या डोळ्यात पाहून लाजाव..
आणि नकळत तुझ्या पायातील पैंजण, मग माझ्या नावाने वाजाव..👩‍❤️‍👨

तुझ्याशिवाय माझ्या जीवनात कुणी नसावे,
मी स्वतःला हरवुन जाईन तुझ्यात,
एवढे तुझे माझ्यावर प्रेम असावे.

आयुष्यभर मला तुझ्यासोबत राहायचंय🤞🏻
प्रत्येक 🌏क्षण तुझ्यासोबत जगायचंय,
हातामध्ये हात घेऊन तुझा
आयुष्याची वाट संपेपर्यंत चालायचंय..👫

चुकतोय मी असे वाटले कधी तर हक्काने मला सांगशील ना?
हरवलो मी कुठे कधी जर सावरून मला घेशील ना?

सार जग तुझ्यापाठी, माझी आग तुझ्यासाठी
माझी झोप तुझ्यासाठी, माझी जाग तुझ्यासाठी
जीव जगतो उगाच, साद देशील म्हणुनी
वाट पाहतात डोळे, तूच येशील म्हणुनी.

हळुहळू तुझ्यावर विश्वास ठेवू लागलोय,
हळूहळु तुझ्या जवळ येऊ लागलोय,
हृदय तुझ्या स्वाधीन करायला तर
खूप घाबरतोय मी पण हळुहळू
तुझ्या हृदयाची काळजी करू लागलोय.

तीच्या आठवणींपासून दूर जाण तुला कधी जमणार नाही रे,
तीने दिलेल फ़ूल सुकले तरी सुगंध त्याचा सुकनार नाही रे.

तु भेटतेस तेव्हा तुला डोळेभरुन पाहतो,
निरोप तुझा घेताना डोळ्यात अश्रू आणतो,
असे का बरे होते हेच का ते नाते,
ज्याला आपण प्रेम म्हणतो.

मन गुंतायला वेळ लागत नाही
मन तुटायलाही वेळ लागत नाही
वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला
आणी तुटलेल्या मनाला सावरायला.

तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं
दोन्ही एकाचवेळी घडलं
नकळत माझं मन तुझ्या प्रेमात पडलं.

प्रेम तुझं खरं असेल तर
जीव तुझ्यावर ओवाळेल ती
स्वत:च्याचं भावनांचं मन
शेवटी ती मारेल तरी कीती..

जिवंतपणी मरण अनुभवायचं असेल
तर माणसाने प्रेम करावं
कारण प्रेमात आणि मरणात “स्व” उरत नाही.

Love Quotes In Marathi
Love Quotes In Marathi

नजरेतील मादकता घायाळ करते हृदयाला
त्यातूनच येते मग प्रेमपाखरू उदयाला.

प्रेमाची व्याख्या करायला ज्याला जमत नाही
त्याला प्रेम कधीच उमजत नाही.

मनापासून प्रेम करणारा
कधीच वेडा नसतो कारण ते
वेड समजुन घेण्यासाठी कधीतरी
मनापासून प्रेम करावं लागतं.

प्रेम म्हणजे सुंदर पहाट
कधीही न हरवणारी जीवनाची वाट.
आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं
सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न.

प्रेमात कधीतरी टाईमपास करावा,
पण टाईमपास म्हणून कधीच प्रेम करू नये.

या जगात प्रेम तर सर्वच करतात,
प्रेमापेक्षा विश्वासाला जास्त किंमत असते.

तू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं,
थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझं गडगडतं.

थोडस झुरण्याला स्वतःच न उरण्याला
प्रेम म्हणायचं असत.
भविष्याची स्वप्न रंगवत
आज आनंदात जगण्याला प्रेम म्हणायचं असत.

तू मिळाल्यावर सुध्दा परमेश्वराचा राग आला
सुंदर दान पदरात टाकायला त्याने किती उशीर केला.

आठवण हि एक अशी आहे, ती जवळ ही ठेवता येत नाही
आणि समोरच्या व्यक्तीला परत ही करता येत नाही.

Love Thoughts In Marathi

जीवनात कधीही अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी,
जगासाठी सुंदर असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा,
जी तुमचं जग सुंदर करून टाकेल.

कुणीतरी असावं,
गालातल्या गालात हसणारं..
भरलेच आसवांनी,
तर डोळे पुसणारं..
कुणीतरी असावं,
आपलं म्हणता येणारं..
केलं परकं जगानं,
तरी आपलं करून घेणारं.

वर्षाच्या प्रत्येक महिन्याला,
महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्याला,
आठवड्याच्या प्रत्येक दिवसाला,
दिवसाच्या प्रत्येक तासाला,
तासांच्या प्रत्येक मिनिटाला,
मिनिटांच्या प्रत्येक सेकंदाला,
आठवण येते तुझी मला,
प्रत्येक क्षणा-क्षणाला.

जी व्यक्ती तुम्हाला सोबत असताना खुप हसवते,
तीच व्यक्ती तुम्हाला सोबत नसताना खुप रडवते.

Love SMS Marathi

Love SMS Marathi
Love SMS Marathi

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

जीव तयार आहे तुझ्यासाठी
गरज पडेल तेव्हा मागुन घेशील ना?
मला तुझी गरज आहे,
हे न सांगता ओळखशील ना?

असे असावे प्रेम
केवळ शब्दानेच नव्हे
तर नजरेने समजणारे
असे असावे प्रेम.
केवळ सावलीतच नव्हे
उन्हात साथ देणारे
असे असावे प्रेम.
केवळ सुखातच नव्हे
तर दु:खातही साथ देणारे.

जीवनात कधीही अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी,
जगासाठी सुंदर असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा,
जी तुमचं जग सुंदर करून टाकेल.

फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस.

तुला राग आला की
तू दिसतेस छान..
पण एक टक पाहत राहिले की,
खाली झुकवतेस मान..
तुझ्या माझ्या जीवनात
एक दिवस असा येणार आहे..
तुझी आई माझी सासू व
माझी आई तुझी सासू होणार आहे.

ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल की,
एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे
तेव्हा आपल्या मनाला फक्त हेच विचारा..
“हे नातं एवढा काळ का जपलं..?

आयुष्यभर कोणासाठी थांबणे
म्हणजे प्रेम,
कोणीतरी सुखात असल्याचा आनंद
म्हणजे प्रेम,
कोणासाठी तरी रडणारे मन
म्हणजे प्रेम,
आणि कोणाशिवाय तरी मरणे
म्हणजे प्रेम.

तुझ्या अगोदरही कोणी नव्हते,
तुझ्या नंतरही कोणी नसेल,
जो पर्यंत श्वासात श्वास आहे,
माझे प्रेम फक्त तुझ्यावर असेल.

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,
सुटता सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून जायचं तुला,
पण तुझ्यावाचून जगणं ही जमेना.

मागून बघ जीव,
मी नाही म्हणणार नाही,
पण नको करू माझ्या प्रेमाची मस्करी,
मी पुन्हा कधी मिळणार नाही.

शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,
सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,
काढशील आठवण माझी जेव्हा,
अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.

आयुष्यभर साथ द्यायची कि नाही,
हा निर्णय तुझा आहे.
पण मरेपर्यंत तुझी साथ देईल,
हा शब्द माझा आहे.

तुझ्याशिवाय जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा
पाहू शकत नाही,
श्वासाशिवाय काही क्षण
मी जगू शकतो,
पण तुझ्याशिवाय एकही
क्षण जगू शकत नाही.

काळजी घेत जा स्वतःची,
कारण माझ्याकडे
तुझ्यासारखी
दुसरी कोणीही नाही.

आयुष्य हे एकदाच असते,
त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते.

तुझ्यासोबत सजवलेले ???? स्वप्नांचे घर,
मी कधीही तोडणार नाही,
तु ये अथवा नको येऊ,
मी तुझी वाट ???? पाहणे सोडणार नाही….

अगदी कठीण नसते कुणाला तरी समजून घेणे,
समजून न घेता काय ते प्रेम करणे,
खूप सोपे असते कुणीतरी आवडणे,
पण खूप कठीण असते कुणाच्या तरी आवडीचे होणे.

Love SMS Marathi

प्रेम कधीच वाईट नसतं गं,
तरी लोक त्याला नावे ठेवतात,
आणि, ???? नावे ठेवणारी माणसेच,
नकळत कधीतरी ❣️ प्रेमात पडतात.

जे कठीण आहे ते सोपे करावे,
je जे सोपे आहे ते सहज करावे,
je जे सहज आहे ते सुंदर करावे आणि
जे सुंदर आहे त्यावर मनापासून प्रेम करावे.

तुला तुझं पहिले प्रेम विसरता
येईल कि नाही माहित नाही
पण असे काही क्षण देऊन जाईल कि
माझ्याशियाय दुसरं कोणी आठवणारच नाही…

तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,
मी कधीही तोडणार नाही,
तु ये अथवा नको येऊ,
मी तुझी वाट पाहणे सोडणार नाही.

प्रेम त्याच्यावर करावे,
ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,
आपण उगाच आयुष्य घालवतो……

सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर
तू नक्कीच आहेस,
पण त्यापेक्षाही सुंदर
तुझे माझ्या आयुष्यात असणे आहे.

तुझ्यासाठीच जगायचंय मला,
tujya तुझ्या हृदयात रहायचंय मला,
tu.. तुझ्या सुखात जोडीदार,
तुझ्या दुःखात भागीदार व्हायचंय मला.

काही नको मला फक्त तुझी साथ हवी,
माझ्या आयुष्यात येण्याची तुझी आस हवी,
केलेस प्रेम माझ्यावर तर ते आयुष्यभर
निभवण्याची तुझी जिद्द हवी.🥰💗

वाट पाहणे तुझी,
हाच राहिला एक ध्यास.
दुसरा विचार नाही मी करत,
तूच जीवन तूच आहेस श्वास.

मला तुझं हसणं हवं आहे ,मला तुझं रुसणं हवं आहे,
तु जवळ नसतानाही मला तुझं असणं हवं आहे.🥰♥️

मी “तुझी” आहे का नाही..
“हे मला नाही माहीत..”
पण,????
“तू” “फक्त” आणि “फक्त”
“माझा” आहेस हे लक्षात ठेव ????”.

अनमोल जीवनात साथ तुझी हवी आहे,
सोबतीला शेवट पर्यंत हाथ तुझा हवा आहे,
आली गेली कितीही संकटे तरीही,
न डगमगणारा विश्वास फक्त तुझा हवा आहे…
💘💘

जीवनाच्या वाटेवर चालतांना,
मी जगेन अथवा मरेन,
आयुष्याच्या शेवट पर्यंत,
मी तुझ्यावरच प्रेम करेन.

तुझ्याशिवाय जगणे कठीण आहे,
आणि तुला हे सांगणे त्याहून कठीण आहे.💟💟

प्रेम कधी पहिलं नसतं,
आणि कधी शेवटचं नसतं,
कारण प्रेम केव्हाही होउ शकतं,
कारण प्रेम फक्त प्रेम असतं.

तुला देण्यासाठी माझ्याकडे सोने नाही,
डायमंड नाही, आहेत ते फक्त चार शब्द,
तुझ्याशिवाय मला राहवत नाही !💍♥️

हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची आस आहे,
एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,
तिच माझ्यासाठी खास आहे.

तुझ्यात गुंतते तुझ्यात रमते,
सतत स्वतःला तुझ्यातच पाहते,
तुझी ती प्रेमळ नजर,
माझ्याकडे पाहून मला सारखी खुणावते,
आणि पुन्हा नव्याने तुझ्या प्रेमात पाडते.♥️🥰

प्रेम हे तेव्हाच टिकते
जेव्हा ते दोघांनाही हवे असते
मग ते टिकवण्यासाठी
दोघे भांडतातही आणि
दोघे समजूनही घेतात.

गच्चीवर उभा राहून रोज तुला पाहतो..
हवेच्या झोक्यात मन माझे प्रसन्न होतं..
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

वेळ लागला तरी चालेल,
पण ???? वाट तुझीच पाहीन,
तू विसरली तरी चालेल,
पण मी नेहमी तुझाच ???? राहीन.
तुझाच एक प्रेम वेडा !????

वाळू वर कोरलेलं नाव एका क्षणात जाईल..
पण,
काळजात कोरलेलं नाव मरेपर्यंत जाणार नाही.🤗🤗♥️♥️

Love SMS Marathi

भीत तर कुणाच्या बापाला पण नाही रे..
पण तुला चोरून पाहण्यात एक,
वेगळीच मजा येते….

आयुष्य थोडंच असावं,पण जन्मो जन्मी
तुझंच प्रेम मिळावं.,💓💓💞💞

तुझं हे एक बरं असतं,
थोडंसं रडतेस..
बाकी सारं काही
माझ्यावर सोडतेस

काळजी घेत जा स्वतःची,
कारण माझ्याकडे
तुझ्यासारखी
दुसरी कोणीही नाही.❣️❣️

प्रेयसी लोकल सारखी असावी
नेहमी लेट येणारी
पण तिच्याशिवाय option नसणारी…

नातं हे प्रेमाच..नुसत्या नजरेनेच जुळतं..
सगळ काही मनातल मग न बोलताच समजतं..🧡♥️

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,
बघु नकोस तिला ???? जी तुला रडवेल,
पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस तिच्यापासून,
जी स्वतः ???? रडून तुला हसवेल…..

आयुष्यभर साथ द्यायची कि नाही,हा निर्णय तुझा आहे..🥰♥️
पण मरेपर्यंत तुझी साथ देईल,हा शब्द माझा आहे.💞💞

गोपिका कितीही सुंदर असूदेत;
मला मात्र माझी रुसणारी
राधाच आवडते.

खरंच का कळत नाही तुला,
मी नाही राहु शकत तुझ्या विना.❣️❣️

3 thoughts on “Best 500+ Love Quotes In Marathi”

  1. Pingback: 100+ Top Shivaji Maharaj Caption In Marathi - HeloMarathi.In

  2. Pingback: Rani Laxmibai Information In Marathi | झाशीची राणी माहिती

  3. Pingback: Raigad Fort In Marathi - किल्ले रायगड विषयी माहिती

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top